Typer av b2b-företag

Efter typ av tjänst
Kraft
Medium
Mottagning och bortskaffande av avfall
Produktion av varor
Varuförsäljning
Studio
Utveckling av dokumentation och projekt
Organisation av evenemang
Outsourcing
Finanssektorn
Konsulttjänster
Marknadsföring
Designtjänster
Försäljning av utrustning
Utskick
Annons
Försäljning av kommersiell utrustning
Andra